Skapad av:
Janne Cygnel
Samlar in till:
Ung Cancers allmänna arbete
Många, alltför många människor, drabbas av cancer. Många är vi som har nära anhöriga som drabbas.

Ung Cancer finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer. Genom att bidra med 1 kr för varje km du springer kan vi löpare stödja det arbete som organisationen Ung Cancer gör för att hjälpa och stötta unga vuxna med cancer.

"Ung Cancer finns till för sina medlemmar genom att ge psykosocialt stöd och fylla det gap som ofta uppstår mellan livet på sjukhuset och livet utanför. Vi skapar mötesplatser och möjligheter till gemenskap i en tid då det är lätt att känna sig ensammast i världen. Vi ger ekonomiskt stöd till de som på grund av cancern har svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi stöttar våra medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. Vi informerar om unga vuxna cancerberörda för att bekämpa fördomar, minska rädsla och inspirera till förändring. Vi debatterar frågor som berör vår målgrupp för att nå förändring i vården och i samhället. Sedan 2017 är vi godkända för 90-konto samt medlemmar i organisationen FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Båda garanterar att pengar som skänks till Ung Cancer används på ett rättvist och kontrollerat sätt."


Ge en gåva

1 200 kr
Insamlat

12% 10 000 kr

3
Gåvor

460
Dagar kvar

Senaste aktivitet

  • Mattias Broman Mattias Broman Donerade 200 kr

  • Jan Allard Jan Allard Donerade 500 kr

    👍

  • Janne Cygnel Janne Cygnel Donerade 500 kr