Nästan alla män!

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform! Kunskapen om upptäckt och botemedel är otillräcklig. Varje dag får 27 män diagnosen prostatacancer och idag lever ca 85 000 med sjukdomen. Trots sin omfattning har det länge varit alltför tyst om sjukdomen. Trycket på vården och forskningen har därför varit svagt och mer forskning och opinionsbildning behövs för Sveriges vanligaste cancerform!

Med din insamling bidrar du till att rädda liv och höja livskvaliteten för de drabbade männen och deras nära och kära!

Vi på Prostatacancerförbundet, med våra 26 föreningar, verkar för att öka kunskapen om sjukdomen, för en bättre vård och mer resurser till forskningen samtidigt som vi erbjuder stöd till drabbade och anhöriga. Vi väcker opinion för bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet och fler räddade liv. Starta din insamling till Fonden mot prostatacancer och gör en stor insats för Sveriges vanligaste cancerform.

Tillsammans kan vi besegra prostatacancern!

Läs mer på www.prostatacancerforbundet.se

10 620 656 kr
Innsamlet


1402
innsamlinger

25 278
Donasjoner