Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld. Svenska Freds bildades 1883 och är idag med ca 8500 medlemmar Nordens största fredsorganisation. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Varför inte:
1. Starta en insamling när du själv eller någon annan fyller år?
2. Starta en insamling till minne av någon som var engagerad för fred?
3. Starta en insamling som ett sätt att marknadsföra en nystartad verksamhet. Ge bort en gratis arbetstimme, en rabattkod på 20% eller nån form av tjänst mot en donation!

161 077 kr
Innsamlet


13
innsamlinger

178
Donasjoner