Tjejzonen tar tjejers mående på allvar!

Vi är Sveriges största stödorganisation för tjejer och unga kvinnor. Våra volontärer arbetar som Storasystrar och ger tjejerna stöd i olika forum såsom chatt, mejl, videosamtal och fysiska möten.

Genom våra 200 Storasystrar genomför vi 10 100 samtal per år med tjejer i hela landet. De uttrycker en stor tacksamhet att få prata med någon som tar dem på allvar och som lyssnar och förstår.

Tjejzonen ser tjejernas utsatthet samtidigt som vi belyser deras styrkor och resurser.

29 987 kr
Innsamlet


30
innsamlinger

99
Donasjoner