Vi gör världen bättre för djur. Tillsammans kan vi stoppa djurplågeri.

World Animal Protection är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer. Vi hjälper djur på alla nivåer, från direkta insatser till långsiktig politisk påverkan. Vi har valt ut fyra huvudområden där vi kan hjälpa flest behövande djur så effektivt som möjligt;
- Vilda djur: Vi arbetar för att stoppa misshandeln och utnyttjandet av vilda djur.
- Djur i samhällen: Vi arbetar för att stoppa massavlivningar av hundar och för att ge arbetsdjur bättre liv.
- Lantbruksdjur: Vi arbetar för bättre välfärd för miljarder djur inom världens lantbruk.
- Katastrofdrabbade djur: Vi både förebygger i utsatta regioner och rycker ut med akut hjälp till djur som drabbas av katastrofer.

463 789 kr
Innsamlet


102
innsamlinger

738
Donasjoner