1

Choose Project to Support

2

Personalise Your Fundraiser

3

Publish Your Fundraiser

Detaljer om innsamlingsaksjon

Vektlegg din personlige innsamlingshistorie og prøv å svar på de følgende spørsmålene: Hva samler du inn penger til? Hvorfor er det viktig for deg? Hva vil pengene bli brukt til?

Mål
SEK

Legg til et mål for å holde oversikt over fremgangen. Start lavt og øk heller beløpet senere.

En eksplisitt sluttdato kan gi en følelse av at det haster og føre til raskere handling.

Vilkår og betingelser
Kontakt meg

Spørsmål