Opprettet av:
QuiZadillas QuiZadillas
Innsamling for:
World Childhood Foundations allmänna arbete
Childhood arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Till dem hör barn som lever på gatan, barn som redan utsatts för våld och övergrepp, barn som inte kan bo med sina föräldrar eller som lever i en familj där föräldrarna inte orkar vara det som barnen mest behöver – trygga vuxna.

Nylig aktivitet

 • Anonym bruker Anonym bruker Donert 50 kr

 • Ludvig Orvegård Ludvig Orvegård Donert 100 kr

  Tack!

 • Magnus Olsson Magnus Olsson Donert 100 kr

 • Amanda Isaksson Amanda Isaksson Donert 50 kr

  Quizadillas!

 • Robert Andersson Robert Andersson Donert 200 kr

 • Anonym bruker Anonym bruker Donert 100 kr

 • Jessica Leander Jessica Leander Donert 100 kr

 • Ragnar Hägg Ragnar Hägg Donert 300 kr

 • Karina Sunden Karina Sunden Donert 50 kr

 • Lovisa Dahlheim Lovisa Dahlheim Donert 151 kr

 • Caroline Lind Caroline Lind Donert 50 kr

 • Jesper Lindkvist Jesper Lindkvist Donert 100 kr

 • Lars Brandin Lars Brandin Donert 50 kr

  Quizzadillas

 • Christin Gustafsson Christin Gustafsson Donert 50 kr

 • Maja Östling Maja Östling Donert 150 kr

 • Anonym bruker Anonym bruker Donert 200 kr

 • Björn Schagerström Björn Schagerström Donert 200 kr

 • Robert Burén Robert Burén Donert 300 kr

 • LOVISA BOLIN LOVISA BOLIN Donert 100 kr

 • Anonym bruker Anonym bruker Donert 500 kr

 • Elisabeth Ax Elisabeth Ax Donert 300 kr

 • Mia Klein Huge Mia Klein Huge Donert 300 kr

 • Lina Olofsson Lina Olofsson Donert 100 kr