Opprettet av:
Christian Andersson
Innsamling for:
Spring Göteborgsvarvet för WaterAid
Tillgång till rent vatten är inte en självklarhet för alla, skänk en slant för att göra världen lite bättre för dom som har det sämre

Nylig aktivitet

  • Mattias Andersson Mattias Andersson Donert 100 kr

  • Christian Andersson Christian Andersson Donert 100 kr

  • Christian Andersson Christian Andersson Donert 200 kr