ABK Malmös stödarbete för drabbade av ätstörningar
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar står bak dette prosjektet

ABK Malmös stödarbete för drabbade av ätstörningar

Att våga inse att man har en ätstörning och behöver hjälp för att bli frisk är svårt. Att ta steget att våga söka hjälp kan ibland vara ännu svårare. Många känner en stor rädsla för hur man kommer att bli bemött. Jag kanske inte är tillräckligt smal för att få hjälp, och varför förtjänar jag stöd när det finns så många andra som har det värre än jag?

Vi i ABK Malmö är väl medvetna om de problem som drabbade av en ätstörning kan råka ut för. Många av dem som engagerar sig hos oss har själva erfarenhet av ätstörning – som före detta drabbad eller som anhörig. Vi vill vara det stöd som vi själva saknade och önskade att vi hade haft när vi var sjuka. Någon som förstår och vet vad du går igenom.

Genom självhjälps- och anhöriggrupper ger våra volontärer stöd och hjälp till såväl drabbade som anhöriga. Vi arbetar med att öka kunskapen om ätstörningar genom föreläsningar och jobbar även förebyggande ute i Malmös skolor.

Med ditt stöd kan vi nå ut och hjälpa ännu fler.

Min viktigaste uppgift som regionansvarig är att förmedla att det går att bli frisk och fri. Jag önskar att alla som är drabbade ska veta att det går. Med din gåva kan vi utöka vårt stödarbete och nå ut till fler som behöver vår hjälp. Stort tack till alla er som gör vårt arbete möjligt!”
Maria Berg, regionansvarig i ABK Malmö

2 150 kr
Innsamlet


1
innsamlinger

13
Donasjoner