Återuppbyggnad efter cyklonerna
Afrikagrupperna står bak dette prosjektet

66 245 kr
Innsamlet


2
innsamlinger

122
Donasjoner