Skolidrottsförbundets allmänna arbete
Springslanten står bak dette prosjektet

Skolidrottsförbundets allmänna arbete

Skolidrottsförbundet är riksorganisationen för landets samtliga skolidrottsföreningar och alla deras medlemmar. I dag finns cirka 1 300 skolidrottsföreningar vid landets skolor fördelade på förbundets 25 distrikt. Totalt har dessa föreningar ungefär 150 000 medlemmar.

68 422 kr
Innsamlet


76
innsamlinger

579
Donasjoner