Extrem torka vid Afrikas horn
ActionAid ligger bakom projektet

Vi står inför den största humanitära krisen i modern tid – aldrig tidigare har det funnits så stora behov av mat och vatten på så många platser samtidigt. Miljontals människor i Etiopien, Kenya, Sydsudan och Somalia riskerar svält och hungersnöd till följd av den extrema torkan, som är ett resultat av förra årets brist på regn. ActionAid finns på plats i flera av de drabbade länderna och mobiliserar resurser för att ge humanitärt bistånd inriktat på de mest akuta behoven- mat och vatten. Vi samarbetar med lokala kvinnogrupper som har bäst kännedom om hur behoven ser ut och kan leda och hjälpa till i arbetet med att identifiera de människor som är i störst behov av hjälp. Vi prioriterar alltid kvinnor (i synnerhet gravida och ammande mödrar), barn och äldre människor, eftersom de tillhör de hårdast drabbade grupperna.

3 000 kr
Insamlat


3
Insamlingar

14
Gåvor