Frälsningsarmén hjälper barn och familjer
Frälsningsarmén ligger bakom projektet

Frälsningsarmén hjälper barn och familjer

Frälsningsarmén värnar om barn och unga som har det svårt på olika sätt. Det kan handla om brist på pengar och/eller meningsfull sysselsättning men också psykisk ohälsa.

Vi hjälper till med ekonomisk stöttning, fritidsaktiviteter, en trygg miljö och någon som lyssnar på den som behöver prata. Var med och stötta vårt arbete för barn och familjer i utsatthet!

150 kr
Insamlat


0
Insamlingar

1
Gåvor