Barndiabetesfonden's allmänna arbete
Barndiabetesfonden ligger bakom projektet

Barndiabetesfonden's allmänna arbete

Barndiabetesfondens syfte är att stödja forskning kring diabetes hos barn och ungdomar. Ddet finns så oerhört lite både kunskap och forskning kring diabetes hos barn och ungdom jämfört med många andra sjukdomar. Ändå är det med två nya barn som drabbas varje dag den avgjort vanligaste livshotande, kroniska sjukdomen bland barn i Sverige idag, och det finns inte ett enda barn som har botats.

Den som drabbas får än så länge se fram emot resten av sitt liv med livsuppehållande behandling, dygnet runt, året runt.

Vi vill hjälpa forskningen lösa gåtan och ge alla barn - och vuxna - som lever med diabetes en ny framtid!

361 281 kr
Insamlat


65
Insamlingar

759
Gåvor