Stöd till cancerrehabilitering
CancerRehabFonden ligger bakom projektet

Vi rehabiliterar cancerdrabbade. Hjälp oss att hjälpa fler genom att starta din insamling idag!

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation med 90-konto som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade barn och vuxna. Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag. Därför är vi beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

Att drabbas av cancer påverkar inte bara kroppen, det innebär även en stor psykisk påfrestning. Vi hjälper cancerdrabbade att bearbeta den oro, rädsla och trötthet som cancer ofta medför och erbjuder verktyg som underlättar för de drabbade att hitta tillbaka till vardag och arbetsliv. Familjer med cancerdrabbade barn ger vi möjlighet att åka iväg på en återhämtningsresa tillsammans för att hitta energi och skapa nya härliga minnen.

Genom att starta en insamling för oss gör du en stor och betydande insats för cancerdrabbade barn och vuxna. Tack för att du hjälper oss att hjälpa fler! #tillbakatilllivet

158 352 kr
Insamlat


32
Insamlingar

476
Gåvor