Barn på flykt
Clowner utan Gränser ligger bakom projektet

Barn på flykt

Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Över hälften av dem är barn. Det är de högsta siffrorna någonsin sedan andra världskrigen, siffror som representerar verkliga människor.

Då allt fler människor tog sin tillflykt över Medelhavet under 2015 började vi på Clowner utan Gränser arbeta i Grekland, både på fastlandet och öarna (vi har tidigare funnit på plats i Libanon, Jordanien och Kurdistan). Under 2015 och 2016 gjorde Clowner utan Gränser 23 turnéer till Grekland och under våren 2020 besökte vi dem igen för att sprida hopp och skratt. Nu under pågående år arbetar vi bland annat i norra Nigeria med barn och unga på flykt från terrorgruppen Boko Haram, i Sydsudan med unga i landets enorma flyktingläger, i Myanmar med den utsatta rohingyaminoriteten och i Palestina med lokala artister för att sprida våra metoder. Vi gör även stora insatser tillsammans med Clowner utan Gränser UK och Plan International i Tyskland, för att långsiktigt stötta Ukrainas barn som är på flykt i Moldavien, Polen, Rumänien och Tyskland.
Alla dessa insatser görs med syftet att ge barn och unga psykosocialt stöd och framtidstro, allt för att de ska få verktyg att bidra till fredliga och hållbara samhällen.

Vårt arbete för barn på flykt är livsviktigt! Genom mjuka lekar och spännande föreställningar ges en tillfällig lättnad och ett andrum för barnen som lever under stark yttre press i sin minst sagt ovissa situation. Genom workshops och lek ges barnen en grund som de själva och tillsammans med sina familjer på lång sikt kan fortsätta att bygga på. Långsiktigt innebär detta ett viktigt psykosocialt stöd, det ökar barnen kreativitet och får dem att glömma sina bekymmer för stunden. På så vis kan vi långsamt spräcka bubblor av oro, rädslor och skräck och istället börja fylla barnens liv med mening och med minnen av hoppfulla stunder.

Du måste godkänna alla cookies för att se den här videon.

1 700 kr
Insamlat


3
Insamlingar

8
Gåvor