Barn på flykt
Clowner utan Gränser ligger bakom projektet

Barn på flykt

Över 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Över hälften av dem är barn. Det är de högsta siffrorna någonsin sedan andra världskrigen, siffror som representerar verkliga människor.

Då allt fler människor tog sin tillflykt över Medelhavet under 2015 började Clowner utan Gränser arbeta i Grekland, både på fastlandet och öarna (vi har tidigare funnit på plats i Libanon, Jordanien och Kurdistan). Under 2015 och 2016 gjorde Clowner utan Gränser 23 turnéer till Grekland. Våren 2020 är vi åter i Grekland för att sprida hopp och skratt.

Vårt arbete för barn på flykt är livsviktigt. Genom mjuka lekar och spännande föreställningar ger clownerna en tillfällig lättnad och ett andrum för barnen som lever under stark yttre press i sin minst sagt ovissa situation. Genom workshops och lek ger vi barnen en grund som de själva och tillsammans med sina familjer kan fortsätta att bygga på efter att clownerna lämnar. Långsiktigt innebär detta ett viktigt psykosocialt stöd, ökar barnen kreativitet och får dem att glömma sina bekymmer för en stund. På så vis kan vi långsamt spräcka bubblorna av oro, rädslor och skräck och börja fylla livet med mening och minnet med hoppfulla stunder.

www.clownerutangranser.se

1 700 kr
Insamlat


2
Insamlingar

8
Gåvor