Hjälp till Ukraina
Sverige för UNHCR ligger bakom projektet

Hjälp till Ukraina

Barn och familjer i Ukraina flyr för livet. Attacker krossar människors trygghet. Läget är desperat och oförutsägbart. Liv står på spel! Tack för allt fantastiskt stöd.

22 838 416 kr
Insamlat


857
Insamlingar

34 617
Gåvor