Klaragården - en fristad för kvinnor
Stockholms Stadsmission ligger bakom projektet

Klaragården är en dagverksamhet för kvinnor som lever i akut hemlöshet. Här erbjuder vi hjälp med basbehov som dusch- och tvättmöjligheter, vila och mat. Våra ombud stöttar även kvinnorna för att de själva ska kunna förändra sin livssituation. Klaragården öppnades 8 mars 1992 och är än idag en fristad från droger, våld, prostitution och kriminalitet

Starta din insamling till förmån för Klaragården, bjud in dina vänner via e-post och sociala medier. Var gärna personlig och berätta varför du startat insamlingen. Varmt tack för ditt engagemang!

100 240 kr
Insamlat


10
Insamlingar

219
Gåvor