Kvinna till Kvinna's allmänna arbete
Kvinna till Kvinna ligger bakom projektet

Kvinna till Kvinna är en insamlingsstiftelse som stärker kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden. Vi stödjer över 100 kvinnoorganisationer runt om i världen som arbetar för kvinnors rättigheter och fred.

När du ger en gåva till Kvinna till Kvinna stödjer du arbetet med att bekämpa könsdiskriminering, barnäktenskap och våld mot kvinnor. Du hjälper oss att ge kvinnor på flykt psykosocialt stöd och utbildning om kvinnors rättigheter. Din gåva gör att vi kan fortsätta förbättra den psykiska och fysiska hälsan hos kvinnor i konfliktdrabbade områden, och ge fler kvinnor utbildning och stöd, så att de själva kan få ökat inflytande i samhället och förbättra kvinnors villkor. Din gåva gör skillnad.

184 900 kr
Insamlat


18
Insamlingar

485
Gåvor