MÄNNISKOR PÅ FLYKT / PEOPLE SEEKING REFUGE
Läkare Utan Gränser ligger bakom projektet

MÄNNISKOR PÅ FLYKT / PEOPLE SEEKING REFUGE

Läkare Utan Gränser har bistått migranter, asylsökande och flyktingar i Europa i femton år. Vi tillhandahåller sjukvård och psykologiskt stöd, driver mobila kliniker, delar ut förnödenheter och försöker förbättra levnadsförhållandena för nyanlända.

3 401 824 kr
Insamlat


112
Insamlingar

2 210
Gåvor