Parkinsons sjukdom
Hjärnfonden ligger bakom projektet

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom beror på att nervceller i ett område i hjärnan som heter substantia nigra bryts ned. En betydande del av de symtom som uppkommer beror på att nervcellerna som producerar dopamin verkar särskilt känsliga. Dopamin har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna och när dessa nervceller bryts ned försämras möjligheten att kontrollera kroppens rörelser. Sjukdomen ger besvär som långsamhet, skakningar och stelhet.

Förhoppningen är att forskningen ska kunna leda till behandlingsformer som stoppar eller bromsar själva nervcellsnedbrytningen. Även transplantation med nervceller som erhålls från stamceller kan komma att bli en intressant framtida behandlingsform.

Här kan du läsa mer om Parkinsons sjukdom: https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/pa...

289 673 kr
Insamlat


33
Insamlingar

687
Gåvor