Ronald McDonald Hus Lund's allmänna arbete
Ronald McDonald Hus Lund ligger bakom projektet

Ronald McDonald Hus Lund's allmänna arbete

Ronald McDonald Hus i Lund är ett boende med extra omtanke och värme. Huset ligger i nära anslutning till Barn- och ungdomssjukhuset och erbjuder ett hem, hemifrån för familjer vars barn får specialistvård vid sjukhuset. Huset ägs och drivs av en icke vinstdrivande stiftelse och finansieras genom landstingsbidrag samt gåvor och donationer.

Ronald McDonald Hus i Lund kommer under 2021 att renovera köken i den äldre delen av huset. Vill du vara med och möjliggöra detta, och hjälpa fler familjer, med en egen insamling? Din hjälp är mycket uppskattad!

Läs mer på www.ronaldmcdonaldhus.se/lund178 585 kr
Insamlat


14
Insamlingar

228
Gåvor