Vårt fredsbyggande arbete
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen ligger bakom projektet

Vårt fredsbyggande arbete

Svenska Freds är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

Vårt arbete visar att vanliga människor kan åstadkomma något utöver det vanliga:
- Vi krävde och fick igenom rätten till vapenfri tjänst som ett alternativ till militärtjänst på 1920-talet.
- Vi var med och stoppade den svenska militärens försök att skaffa kärnvapen under 1950- och 1960-talet.
- Vi avslöjade på 1980-talet det svenska företaget Bofors systematiska och olagliga vapensmuggling.
- Vi tog initiativ till den svenska kampanjen mot personminor vilket bidrog till att Sveriges försvar skrotade sin sista personmina 2001.

Svenska Freds långsiktiga och tålmodiga arbete fortsätter. Idag ligger vårt fokus bland annat på dessa frågor:
- Vi kräver att Sverige ska minska försvarsutgifterna och istället öka satsningar för fredlig konflikthantering.
- Vi vill avskaffa vapenhandeln och granskar och avslöjar vapenaffärer.
- Vi stödjer organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati i Ryssland.
- Vi arbetar för ett förbund av klustervapen, ett vapen som har liknande effekter som minor.

Utan stöd från medlemmar och gåvogivare skulle inte vårt arbete vara möjligt!

Du måste godkänna alla cookies för att se den här videon.

198 758 kr
Insamlat


14
Insamlingar

188
Gåvor