Vi arbetar för att alla barn och unga ska få det stöd de behöver för att må bra. Det gör vi genom att kombinera behandling, psykosocialt stöd, utbildning och forskning. Och mycket mer.

Ericastiftelsen strävar efter att vara en röst för de barn och unga som hamnar eller riskerar att hamna utanför samhällets stödsystem. Vi står upp för och värnar barns och ungas rättigheter, delaktighet och inflytande. Ericastiftelsen vågar ifrågasätta och utmana normer, stigman och tabun som omger barn, unga och psykisk ohälsa.

Vi är en organisation som har stor erfarenhet av att arbeta med de riktigt komplicerade frågorna och är specialiserade mot bland annat allvarliga psykiska besvär, trauma och svåra påfrestningar, våld i nära relationer, sexuella övergrepp och suicidrisk.

Ericastiftelsen är en idéburen organisation utan vinstintresse som följer demokratins villkor. Vi är religiöst och politiskt obundna.

Detta samlar vi in gåvor till:

- Att erbjuda kostnadsfri psykoterapi och behandling till barn och ungdomar som annars inte skulle haft tillgång till det.

- Att genomföra stödinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord.

- Att bedriva forskning och metodutveckling för att stärka och utveckla vår kliniska verksamhet.

- Att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.

- Att vara en röst och en förkämpe för barn och unga i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.


70 kr
Insamlat


0
Insamlingar

2
Gåvor