Kontakt

Köpenhamnskontoret:
Danneskiold-Samsøes Allé 41
1434 Copenhagen K
Denmark
CVR: 34205566

Londonkontoret:

The Dock, Tobacco Quay
Wapping Lane
London, E1W 2SF
United Kingdom


För givare och insamlare
För alla frågor om hur du skapar en insamling, frågor angående en befintlig insamling eller frågor avseende gåvor till en insamling:
support@betternow.org

För anställda och volontärer inom en organisation
För alla frågor angående er organisations konto eller om ni vil starta ett samarbete med BetterNow, vänligen kontakta oss på:
orgsupport@betternow.org