60 000 barn utsätts för mobbning varje år. Det är barn som vaknar varje morgon med en klump i magen. Det är barn som berövas den trygghet de har rätt till. Barn som i några fall tar sina liv. Friends finns till för deras skull.

Friends arbetar med en ”hela skolan-ansats” vilket innebär att all skolpersonal och ledning, samt elever och föräldrar involveras. Vi ger kunskap och verktyg så att de som arbetar med barn och unga blir bättre rustade att arbeta mot mobbning och kränkningar. Det handlar ofta om att öka kunskapen kring hur och varför mobbning uppstår men även hur man förebygger den. För oss är det viktigt att våra utbildningar har forskningen som grund, därför driver vi samarbeten med flera universitet för att ständigt utvärdera och utveckla våra metoder.

Mobbning går att stoppa. Det vet vi genom vår verksamhet på tusentals skolor i snart 20 år.

Genom att starta en insamling är du med oss i kampen mot mobbning. Tack för ditt stöd och engagemang!

840 156 kr
Insamlat


130
Insamlingar

729
Gåvor