Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.

Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation med drygt 2 miljon medlemmar runt om i världen. Jordens Vänner Sverige bildades 1971 och var tillsammans med USA, England och Frankrike initiativtagare till Internationella Jordens Vänner samma år.

Jordens Vänner för en samhällskritisk debatt och är miljörörelsens radikala röst som arbetar lokalt, nationellt och internationellt:
- för en ekologisk, hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser - med aktioner och projekt för ett miljövänligt och jämlikt samhälle
- för att förändra den ekonomiska världsordningen till att bygga på solidaritet och ekologisk hållbarhet.

0 kr
Insamlat


0
Insamlingar

0
Gåvor