Nästan alla män!

Varje dag får 27 män diagnosen prostatacancer och idag lever 110 000 med sjukdomen. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom. Det behövs mer forskning för bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt mer påverkansarbete för en bättre prostatacancervård.

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 27 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Fonden mot prostatacancer. Läs mer på www.prostatacancerforbundet.se

Tack för din insamling - Tillsammans kan vi besegra prostatacancern!

Läs mer på www.prostatacancerforbundet.se

4 568 956 kr
Insamlat


688
Insamlingar

9 732
Gåvor