Randiga Huset är en ideell verksamhet med syftet att ge stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall.

Var tredje timme i Sverige är det ett barn under 18 år som får beskedet att en av deras förälder eller syskon avlidit. Detta är ett besked som kommer att påverka dem för resten av deras liv. Vi på Randiga Huset hjälper dessa barn att hantera deras nya oönskade livssituation och ger dem hopp när livet är som mörkast.

Utöver stödverksamheten arbetar Randiga Huset med utbildning och fortbildning inom kommuner, landsting och privat sektor för att öka kunskapen om barns sorg och deras behov.

Med din hjälp kan vi ge fler barn en ljusare framtid, starta din egna insamling och gör skillnad!

41 229 kr
Insamlat


3
Insamlingar

119
Gåvor