Villkor för godkännande av organisationer

BetterNow vill garantera givare och insamlare att de listade välgörenhetsorganisationerna på BetterNows webbplats är äkta. För detta ändamål har vi valt att sätta specifika kriterier som hjälper oss att bestämma vilka organisationer vi avtalar med, samt tillåter att genomföra insamlingsaktiviteter på BetterNow.

Dessa kriterier varierar beroende på ursprunget av välgörenheten och följer olika lokala lagar. Policyn för igenkännande välgörenheter är därför uppdelad i ett avsnitt för varje land. Representerar du en välgörenhetsorganisation från ett land som inte finns med i den här listan, vänligen kontakta oss på org-support@betternow.org så kommer vi att informera dig om kriterierna för ditt land och låta dig veta när BetterNow är tillgängligt i ditt land.

BetterNow accepterar inte politiska organisationer, t. ex. politiska grupper eller liknande.

BetterNow behåller rätten att avvisa organisationer med andra skäl än att inte uppfylla kriterierna nedan. Nedanstående ska ses som minimikraven.

Danmark
I Danmark måste en organisation ha ett giltigt insamlingstillstånd utfärdat av insamlingsstyrelsen (Indsamlingsnævnet) och måste godkännas som en välgörenhetsorganisation i enlighet med den danska skattelagen (Ligningsloven) §8A.

Vi kan fortfarande arbeta med dig i fall att du inte är godkänd i enlighet med den danska skattelagen §8A men fortfarande har ett insamlingstillstånd.
Men vi har några ytterligare krav. Du måste förse oss med ytterligare dokumentation för att vi ska godkänna dig.
Dessa är A) Din förra årliga ekonomiska rapport, som måste ha granskats av en godkänd finansiell revisor och B) Din senaste uppdaterade version av dina föreningar. Det kommer att vara ett krav att din uppdragsbeskrivning är välgörenhet och till fördel för en större odefinierad grupp människor.

Sverige
I Sverige är kravet att organisationen är registrerad som en ideell organisation (Ideell förening) vilket innebär att dess syfte och verksamhet är ideell och ska inte ha som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Organisationen bör helst registreras hos Svensk Insamlingskontroll och ha ett så kallat 90-konto, vilket innebär att de är godkända och övervakade av Svensk Insamlingskontroll.

Österrike
I Österrike har vi bara ett kriterium, nämligen att organisationen är godkänd i enlighet med den österrikiska inkomstskattelagen §4a (EStG §4a). Detta inkluderar både de organisationer som nämns direkt i lagstiftningen och de organisationer som listas på det österrikiska finansministeriets webbplats.

Spanien
För att uppfylla våra kriterier ska organisationen registreras vederbörligen i det spanska nationella registret. Organisationen ska också ha ett skatt identifieringsnummer CIF från “El Codigo de Identificacion Fiscal”. CIF är vanligtvis ett nummer som följer direkt efter bokstaven G (för stiftelser och föreningar). Måste godkännas av ”Registro de Fundaciones” i enlighet med lag 50/2002.

Det kommer att anges i organisationsprofilen om organisationen anses vara allmänt användbar, och att givaren därför är berättigade till skatteavdrag.

Norge
I Norge är kriterierna för en välgörenhetsorganisation att den måste vara registrerad i volontär registret i "Brønnøysund" -registret eller vara täckt av skattereduktion för gåvor. Detta innebär att den måste godkännas enligt skatt §6-50 i den norska lagstiftningen. För att bli godkänd och kvalificerad för skattelättnaden kommer organisationen att begränsas till välgörenhets-, religiösa och andra syften av allmänt intresse. BetterNow förbehåller sig rätten att fatta det slutliga beslutet om organisationerna är godkända eller inte.

Finland
I Finland måste du ha ett tillstånd utfärdat av Finlands nationella styrelse/Finska spel administration, för att kunna ha insamlingar av pengar. Detta är i enlighet med lagen om insamling av pengar (Rahankeräyslaki (255/2006) och Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä 503/2006) som trädde i kraft i september 2006. Om du funderar på att samarbeta med BetterNow men inte har tillstånd bör du vara medveten om att det tar upp till två månader att få en. Frågor rörande detta riktas till Finlands spel administration.

Italien
Vi accepterar alla italienska välgörenhetsorganisationer som antingen är registrerade som en icke-statlig organisation (ONG) vid utrikesministeriet, som en social utvecklingsorganisation (APS) vid ministeriet för arbetsmarknad och socialpolitik, eller som en ideell organisation (ONLUS). Om du är en ONLUS måste du bevisa att du registrerar dig till de regionala registren för Inland Revenue genom att skicka in en kopia av ditt certifikat, eller om du är en ONLUS som rättighet, som till exempel en volontär förening, så måste vi verifiera din registrering till det regionala registret för den ideella sektorn.

Tyskland
I Tyskland kräver vi att organisationen ska godkännas enligt §51-§54 i den tyska skattelagen (AO, Abgabenordnung). Detta innebär att alla välgörenhetsorganisationer måste förse BetterNow med en kopia av deras skattebefrielse underrättelse till BetterNow innan de kommer att godkännas och kunna starta insamlingar på BetterNow.

Belgien
I Belgien kräver vi att välgörenheten är godkänd eller godkänd enligt artikel 120 i den belgiska inkomstskattelagen. Dessa välgörenhetsorganisationer är berättigade till skatteavdrag på donationer. Vi accepterar både museum, universitet, de få organisationer som nämns direkt i artikeln och alla de som måste ansöka om godkännande. Listan över belgiska välgörenhetsorganisationer för artikel 120 kan hittas här

Irland
I Irland kräver vi att välgörenhetsorganisationer godkänns enligt avsnitt 848A i lagen om konsolidering av skatter från 1997. Dessa organisationer är berättigade till skatteavdrag på donationer. En lista över välgörenhetsorganisationer som vi accepterar finns på den irländska inkomsttjänstens hemsida

Andorra
Andorras välgörenhetsorganisationer kommer att placeras på vår spanska webbplats. För att en välgörenhetsorganisation ska godkännas måste den registreras vederbörligen i registret över föreningar av furstendömet Andorra, i enlighet med förordningen av föreningar av furstendömets register som godkänts genom dekret den 1 augusti 2001.

Schweiz
Alla schweiziska välgörenhetsorganisationer som är kvalificerade och har godkänts för skattebefrielse får samla in på BetterNow. Kraven för detta anges i artikel 56 (g) i Den federala inkomstskattelagen (FITA) 8 för den federala företagsskatten och i artikel 23 (1) (f) i den federala lagen för harmonisering av skatter (FTHA) 9 för de kantonala och kommunala företagens inkomst- och kapitalskatter.

Storbritannien
Alla välgörenhetsorganisationer som är registrerade i ett välgörenhetsuppdrag i antingen Skottland, Nordirland eller England och Wales, är berättigade till registrering på BetterNows plattform.