1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar (f d Anorexi/Bulimi-Kontakt)

Frisk & Fri:s vision är ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Att det går att bli frisk och fri är något vi vet av egen erfarenhet: De flesta som är verksamma i föreningen har själva haft en ätstörning eller känt någon som varit drabbad.Vi stödjer drabbade av ätstörningar och deras anhöriga. Du som vill vara anonym kan få hjälp via Frisk & Fri:s chatt- och telefonstöd. Behöver du personligt stöd? Då kan du få en mentor som har varit i samma situation själv eller så kan du delta i någon av våra självhjälpsgrupper.Vi verkar för bättre ätstörningsvård. Vi organiserar möten och hearings, där vi bjuder in såväl politiker som företrädare för vården. Vi deltar även i brukarråd och håller utbildningar för vårdpersonal.Vi arbetar förebyggande och informerar om ätstörningar. Till dig som är föräldrar eller arbetar med barn och ungdomar erbjuder Frisk & Fri föreläsningar om hur du kan göra skillnad. För ungdomar har vi workshoppar om självkänsla och skönhetsideal där vi knyter an till deras egna upplevelser.Med din insamling gör du en skillnad i en människas liv! Vi tackar varmt för allt intresse och engagemang!

Välj Projekt Läs mer...

Body Talk - stärk barnens självkänsla

Allt fler och allt yngre barn i Sverige är missnöjda med sin kropp. De känner sig otillräckliga för att inte lever upp till dagens orealistiska skönhetsideal. Stöd Frisk & Fri:s förebyggande arbete mot ätstörningar genom att stärka barnens självkänsla. Vi ger barn och ungdomar verktyg att utveckla ett hälsosamt förhållningssätt till rådande skönhetsnormer. Med vår workshop Body Talk tar vi upp deras egna tankar och erfarenheter. Deltagarna lär sig - vad självkänsla är och vad vi kan göra för att stärka den - vilken inverkan skönhetsideal och fotoretuschering i media har på vår självbild - hur vi påverkar varandra med våra ord och handlingar Med din gåva hjälper du barn att stärka deras självkänsla!

Välj Projekt Läs mer...

Projekt Julstöd

För dem som är drabbade av en ätstörning betyder julen en period där ångesten ökar. Deras närstående känner sig ofta än mer hjälplösa. Vardagen, rutinerna och tryggheten förändras. Skolorna stänger för jullov och ätstörningsenheter för semestrar. Samtidigt är fokus på mat och ätande enormt. För att svara upp mot det utökade hjälpbehovet vill vi i Frisk & Fri (f d Anorexi Bulimi-Kontakt) utöka vår chatt samt vår mejl- och telefonjour under december månad. Vi vill även erbjuda ett öppet kansli en kväll per vecka, där den som vill kan komma för att få stöd. Frisk och Fri stöttar såväl drabbade som deras närstående och fångar upp dem i våra självhjälps- och anhöriggrupper. Vi erbjuder även mentorer som själva haft en ätstörning, men som är friska sedan minst två år tillbaka. Mentorerna delar med sig av sina egna erfarenheter och är levande exempel på att det går att bli frisk och fri. Med din gåva ger du en obetalbar present till en människa som lider av en ätstörning: Du skänker hopp och stöd för att bli frisk.

Välj Projekt Läs mer...

ABK Malmös stödarbete för drabbade av ätstörningar

Att våga inse att man har en ätstörning och behöver hjälp för att bli frisk är svårt. Att ta steget att våga söka hjälp kan ibland vara ännu svårare. Många känner en stor rädsla för hur man kommer att bli bemött. Jag kanske inte är tillräckligt smal för att få hjälp, och varför förtjänar jag stöd när det finns så många andra som har det värre än jag? Vi i ABK Malmö är väl medvetna om de problem som drabbade av en ätstörning kan råka ut för. Många av dem som engagerar sig hos oss har själva erfarenhet av ätstörning – som före detta drabbad eller som anhörig. Vi vill vara det stöd som vi själva saknade och önskade att vi hade haft när vi var sjuka. Någon som förstår och vet vad du går igenom.Genom självhjälps- och anhöriggrupper ger våra volontärer stöd och hjälp till såväl drabbade som anhöriga. Vi arbetar med att öka kunskapen om ätstörningar genom föreläsningar och jobbar även förebyggande ute i Malmös skolor. Med ditt stöd kan vi nå ut och hjälpa ännu fler. ”Min viktigaste uppgift som regionansvarig är att förmedla att det går att bli frisk och fri. Jag önskar att alla som är drabbade ska veta att det går. Med din gåva kan vi utöka vårt stödarbete och nå ut till fler som behöver vår hjälp. Stort tack till alla er som gör vårt arbete möjligt!” Maria Berg, regionansvarig i ABK Malmö

Välj Projekt Läs mer...

Skänk hopp och stöd till jul

Att prata om ätstörningar är svårt. För många är Frisk & Fri:s chatt den första plats de vågar prata om deras rädslor och funderingar kring mat, kropp och ätstörningar. Varje vecka hör fler och fler människor av sig på föreningens chatt. Idag så pass många att vi inte har möjlighet att direkt svara på alla frågor från drabbade och närstående som behöver vårt stöd. Något som känns otroligt tungt. Därför vill vi under 2014 utvidga chattverksamheten. Jag som är chattansvarig har drivit chatten i över fem år. Jag har själv varit sjuk i en ätstörning men är idag helt frisk. Varje vecka chattar jag med Sveriges modigaste människor. De vet bara inte om det själva. Varje chatt släpps jag in att dela personers största hemlighet, att de inte mår bra med sig själva och maten. Att de utför handlingar de känner skam inför och gör detta för att komma till bukt med ångest. Varje vecka får jag höra från någon som tagit det stora steget att berätta för någon i sin omgivning. Det kan vara för en förälder, ett syskon, en partner eller en vän. Varje månad berättar flera hur de skakat av nervositet inför första besöket på BUP, ätstörningsenhet eller hos terapeuten. Varje år får jag upp fönster på min dator från personer som beskriver att de nu övergivit ätstörningen för att leva sina liv fullt ut. Att stormen därinne har bedarrat och att det äntligen börjat ljusna. De har återvänt för att berätta om det jobb de gjort och att det kanske låg någonting i det där jag skrev om att det inte är var deras fel att de blev drabbade men deras ansvar att ta sig ur, och att det Visst Går Att Bli Helt Frisk. Inget värmer mer. Nu behöver vi din hjälp för att kunna utvidga chattverksamheten så fler människor kan komma fram till oss och få stöd i sin modighet. Ge vad du känner för- varje gåva liten som stor gör skillnad. All värme och god jul! Catherine Koff Du kan även skänka en gåva via sms. Sms:a JULSTÖD200, JULSTÖD100 eller JULSTÖD50 till 729 80 så skänker du 200, 100 eller 50 kr.

Välj Projekt Läs mer...