Mind är en oberoende ideell förening som stödjer människor i kris och främjar den psykiska hälsan. Vi är en av få organisationer som aktivt arbetar med att förebygga självmord.

Vi tar emot c:a 7000 stödjande samtal per år via våra stödverksamheter Självmordslinjen, Föräldratelefonen och Äldretelefonen. Dessutom påverkar vi attityder och kunskaper i samhället genom att ordna utbildningar, skriva debattartiklar, ge ut nyhetsbrev och tidskriften Psykisk Hälsa, m.m.

Vi har 90-konto vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll granskar att pengarna kommer till nytta.

Läs mer om vår verksamhet på vår hemsida.

1,615,376 kr
Collected


239
Fundraisers

4,429
Donations