Just nu skäms jag över att vara Svensk!!! Jag skäms över att vi i Sverige har politiker/folkvalda som har sjunkit så lågt att de utnyttjar medmänniskors lidande för sin egna vinnings skull! Jag skäms över att man försöker göra ett reklam jippo när människor flyr för sina liv istället för att känna empati och medmänsklighet. Med den här insamlingen vill jag visa att vi, oavsett vilken politik vi stödjer, är ett humant folkslag med stora hjärtan som inte står bakom de utspel vissa politiker har haft i samband med flyktingsituationen.

Recent activity

  • Joanna Kopczynska Joanna Kopczynska Donated 100 kr