Afrikagruppernas allmänna arbete
Afrikagrupperna is behind this project

Afrikagruppernas allmänna arbete

Vi minskar fattigdomen i södra Afrika

Genom Afrikagruppernas verksamhet förändras och förbättras tusentals människors liv och vardag varje dag. Vi är en solidaritetsorganisation som arbetar för en värld där alla människor har lika rättigheter och möjligheter att påverka sin vardag och sin framtid.

För att minska fattigdomen har Afrikagrupperna i 33 år samarbetat med organisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vi har arbetat för demokratisering, försörjning, jämställdhet och ökat folkligt deltagande i samhällsutvecklingen samt mot hiv. Lika länge har vi i Sverige arbetat med insamling och medlemmar, som drivit informations- och opinionsarbete för global rättvisa.

Genom att stödja Afrikagrupperna stödjer du också de fattigaste och mest utsatta i södra Afrika.

90,865 kr
Collected


18
Fundraisers

401
Donations