KFUM är världens största ungdomsrörelse. Vi skapar schyssta mötesplatser och en meningsfull fritid för unga människor, i Sverige och i Världen. Vi jobbar mot olika typer av utanförskap, för att alla barn och unga ska få en chans att utvecklas till trygga och modiga individer. Det sker genom idrott, scouting, lägergårdar och fritidsgårdar, men även genom sociala projekt, kulturverksamhet och internationella utbyten och utvecklingssamarbete. Vi tar unga människors verklighet på allvar och anpassar vår verksamhet efter aktuella behov.

KFUM heter internationellt YWCA och YMCA och finns över hela världen. Detta ger oss möjligheten att tillsammans verka för en bättre situation i världen idag. Idag mer än någonsin står det klart att världen tillhör oss alla och att vi måste tänka på mänskligheten som en helhet. KFUM Sverige bedriver internationellt utvecklingssamarbete med partnerorganisationer i Kenya, Zambia, Sydafrika, Vitryssland, Ukraina och Palestina, samt med Africa Alliance. I centrum står unga människor och teman som återkommer är demokrati, jämställdhet och hiv/aids.

22.357 kr
Recaudado


1
Fundraisers

40
Donaciones