Svalorna Latinamerika arbetar sedan 1959 för att ge stöd åt utsatta människor i Latinamerika. Tillsammans med lokala organisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru arbetar vi för att barn, ungdomar och kvinnor ska få ökat inflytande i samhället och förbättrade levnadsvillkor.

I Sverige arbetar vi för att öka kunskapen om globala utvecklingsfrågor och för att påverka svensk biståndspolitik.

5.004 kr
Recaudado


3
Fundraisers

20
Donaciones