1

Elige un proyecto

2

Elige el tipo de iniciativa

3

Personaliza tu iniciativa

4

Publica tu iniciativa

The Hunger Projects verksamhet - där det behövs mest

För att avskaffa hunger och fattigdom krävs ett helhetsperspektiv på samhällsutveckling och framsteg inom många områden samtidigt. Med din hjälp kan vi på The Hunger Project fortsätta vårt holistiska arbete för att utrota hungern till 2030 genom att arbeta med bland annat kvinnors ledarskap, flickors rättigheter, entreprenörskap, näring och hälsa och mycket mer.Läs mer om vårt holistiska arbete här.

Elige este proyecto Leer más...

Kvinnors ledarskap

En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor och flickor inte har samma sociala ställning som män. Kvinnors låga status påverkar en rad områden negativt, till exempel fler tidiga äktenskap, ökat våld mot kvinnor, högre barnadödlighet och högre mödradödlighet. Hungerprojektet utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor. Stöd vårt arbete genom att starta en insamling för världens kvinnor och flickor!I Indien arbetar vi med att stärka kvinnor som valts in i de lokala byråden. I Bangladesh jobbar vi med att motverka diskriminering, särskilt mot flickor.I våra åtta programländer i Afrika driver vi bland annat mikrofinansprogram särskilt riktade till verksamheter som startats av kvinnor.I Latinamerika fokuserar vi särskilt på att stärka kvinnor i ursprungsbefolkningen.

Elige este proyecto Leer más...