Godkjenning av veldedige organisasjoner

BetterNow vil forsikre bidragsgivere og innsamlingsledere om at veldedighetene på BetterNows side er oppriktige veldedigheter. Derfor har vi utarbeidet spesifikke kriterier for å avgjøre hvilke organisasjoner vi samarbeider med og tillater å bruke BetterNow for deres innsamlingsaktiviteter.

Disse kriteriene varierer avhengig av veldedighetens opprinnelse, og følger ulike lokale lovbestemmelser. Politikken for Anerkjennelse av Veldedigheter er derfor delt inn i en seksjon for hvert lang. Dersom du representerer en veldedig organisasjon i et land som ikke er på denne listen, vennligst kontakt oss på org-support@betternow.org slik at vi kan informere deg om kriteriene for ditt land og om når BetterNow vil være tilgjengelig i ditt land.

BetterNow aksepterer ikke rene politiske organisasjoner, slik som politiske grupper og lignende.

BetterNow forbeholder retten til å avslå organisasjoner på annet grunnlag enn å ikke oppfylle kriteriene nedenfor. Disse bør anses som minimumskrav.


Danmark
I Danmark må en organisasjon ha en gyldig innsamlingstillatelse utstedt av innsamlingsnemnda (Indsamlingsnævnet). Videre må organisasjonens formål være av en veldedig natur uten et rent religiøst eller politisk hovedmotiv.

Det vil opplyses i organisasjonens profil om veldedigheten er godkjent som en veldedig organisasjon i overensstemmelse med dansk skattelov (Ligningsloven) §8A, og at bidrag til organisasjonen dermed er fradragsberettiget for både firmaer og statsborgere.

Sverige
I Sverige er kravet at organisasjonen er registrert som en allmennyttig organisasjon (Ideell Förening) som betyr at formålet og aktivitetene er allmennyttige og ikke sikter til å fremme medlemmers økonomiske interesser. Organisasjonens formål må være av en veldedig natur uten et rent religiøst eller politisk hovedmotiv. Organisasjonens hensikt må være tilstrekkelig definert og mulig å kontrollere.

Det vil opplyses i organisasjonens profil om den har en 90-konto, som betyr at den er godkjent og overvåkes av Det Svenske Innsamlingstilsynet, og om bidrag til organisasjonen er fradragsberettiget.

Østerrike
I Østerrikehar vi ett enkelt kriterium, nemlig at organisasjonen er godkjent etter lov §4a (EStG §4a) for østerriksk inntektsskatt. Dette omfatter både organisasjonene omtalt direkte i lovgivningen og organisasjonene listet på hjemmesiden til det østerrikske finansdepartementet.

Spania
For å møte kriteriene våre må organisasjonen være rettmessig registrert i det spanske nasjonalregisteret. I tillegg må organisasjonen ha et skatteidentifikasjonsnummer CIF fra "El Codigo de Identificacion Fiscal". CIF'en er normalt et nummer innledet med bokstaven G (for stiftelser og foreninger). Det kreves også godkjennelse fra "Registro de Fundaciones" lov 50/2002.

Det vil opplyses i organisasjonens profil om den er allmennyttig, og at bidragsgiveren dermed er fradragsberettiget.

Norge
I Norge er kriteriene for en veldedig organisasjon at den er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret, eller at den dekkes av fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Dette betyr at den må godkjennes i overensstemmelse med skattelov §6-50 i norsk lovgivning. For å godkjennes og kvalifiseres for skattefradrag, begrenses organisasjonen til veldedige eller andre allmennyttige formål, uten et rent religiøst eller politisk hovedmotiv. BetterNow forbeholder retten til å ta endelige avgjørelser om organisasjoner godkjennes eller ikke.

Finland
I Finland må du ha tillatelse for pengeinnsamling utstedt av Det Finske Nasjonalstyret eller Det Finske Gamblingstyret. Dette er i overensstemmelse med pengeinnsamlingsloven (Rahankeräyslaki (255/2006) og Valtioneuvoston asetus rahankeräyksistä 503/2006) som tredde i kraft i september 2006. Hvis du vurderer et samarbeid med BetterNow og ikke har tillatelse, vær oppmerksom på at dette kan ta opptil to måneder å skaffe. Spørsmål angående dette kan rettes mot Det Finske Gamblingstyret.

Italia
Vi godkjenner alle italienske veldedigheter registrert som frivillige organisasjoner hos Utenriksdepartementet, som samfunnsutviklende organisasjoner hos Arbeidsdepartementet, eller som allmennyttige organisasjoner. Hvis dere er en allmennyttig organisasjon, må dere fremlegge bevis til regionalregisteret hos skattedirektoratet ved å sende oss en kopi av deres attest. Dersom dere er en rettelig allmennyttig organisasjon, for eksempel en frivillig forening, må vi bekrefte registreringen deres med regionalregisteret i frivillighetssektoren.

Tyskland
I Tyskland krever vi at organisasjonen er godkjent etter tysk skattelov §51-§54 (AO, Abgabenordnung). Dette betyr at enhver veldedighet må gi BetterNow en kopi av deres skattefritaksdokument før den kan godkjennes og innsamlingen kan startes på BetterNow.

Belgia
I Belgia krever vi at veldedigheten er godkjent eller under godkjenning etter paragraf 120 i belgisk lov for inntektsskatt. Disse veldedighetene er fradragsberettigede for donasjoner. Vi godkjenner både musséer, universiteter, de få organisasjonene som er nevnt direkte i paragrafen og alle som må søke om godkjenning. Her er listen over godkjente veldedigheter etter belgisk paragraf 120

Irland
I Irland krever vi at veldedigheten er godkjent etter seksjon 848A i loven for skattekonsolidering, 1997. Disse veldedighetene er fradragsberettigede for donasjoner. En liste over veldedigheter vi godkjenner finnes på hjemmesiden til det irske inntektskontoret

Andorra
Andorranske veldedigheter vil legges ut på vår spanske hjemmeside. For godkjenning av en veldedighet, kreves det rettmessig registrering i Registeret for Foreninger i det Andorranske Fyrstedømmet, i overensstemmelse med registerets foreningsreglement godkjent av kjennelsen fra 1. august 2001.

Sveits
Alle godkjente og fradragsberettigede veldedigheter i Sveits kan samle inn penger på BetterNow. Kravene finnes i paragraf 56 (g) av lov 8 for nasjonal inntektsskatt for nasjonal bedriftsskatt, og i paragraf 23 (1) (f) i lov 9 for nasjonal skatteharmonisering og offentlig bedrifts- og kapitalskatt.