Opprettet av:
Madeleine Hallerdal
Innsamling for:
Stöd vårt allmänna arbete
Personalen på Nikon har gemensamt bestämt att hjälpa World Animal Protection i vårt gemensamma CSR arbete. Vi tänker på djuren och vill naturligt vis stötta med vad vi kan för att även de skall ha möjlighet att leva på sina villkor på vår jord som är deras rättighet lika mycket som vår.
Doner

71 830 kr
Innsamlet

718% 10 000 kr

37
Donasjoner

31
Dager igjen

Nylig aktivitet

 • Patrik Pohjanen Patrik Pohjanen Donert 100 kr

 • Ulf Linbqvist Ulf Linbqvist Donert 100 kr

 • Staffan Björkman Staffan Björkman Donert 100 kr

 • Patrik Pohjanen Patrik Pohjanen Donert 100 kr

 • Mikko Toivanen Mikko Toivanen Donert 4 900 kr

 • Madelaine Hallerdal Madelaine Hallerdal Donert 2 400 kr

 • Gulfaz Khan Gulfaz Khan Donert 100 kr

 • Anton Wennerberg Anton Wennerberg Donert 400 kr

 • Helena Brodin Heap Helena Brodin Heap Donert 500 kr

 • Linea Englund Linea Englund Donert 6 050 kr

 • Bengt Lundberg Bengt Lundberg Donert 13 595 kr

 • Tove Lord Tove Lord Donert 1 760 kr

 • Tor-Björn Eriksson Tor-Björn Eriksson Donert 1 000 kr

 • Sverre Ronesen Sverre Ronesen Donert 964 kr

 • Staffan Björkman Staffan Björkman Donert 250 kr

 • Robin Levin Robin Levin Donert 1 250 kr

 • Milja Lundin Milja Lundin Donert 900 kr

 • Mikko Toivanen Mikko Toivanen Donert 150 kr

 • Marjo Juujärvi Marjo Juujärvi Donert 1 497 kr

 • Maria Hoffman Maria Hoffman Donert 600 kr

 • Madelaine Hallerdal Madelaine Hallerdal Donert 589 kr

 • Laura Rantonen Laura Rantonen Donert 5 730 kr

 • Kristoffer Karlsson Kristoffer Karlsson Donert 800 kr

 • Johannes Frederiksen Johannes Frederiksen Donert 6 599 kr