Personvernspolise

Personvernpolicy

1. Formålet med denne Private Policyen og definisjoner

1.1 Formålet med den aktuelle personvernpolicyen

Merk at BetterNow er i samsvar med sine forpliktelser under relevant Dansk lovgivning angående Personvernpolicyer. Formålet med denne personvernpolicyen er å presentere hvordan BetterNow håndterer all personlig data som du forsyner mens du bruker denne websiden. Vennligst merk at, ved å besøke denne websiden, godtar du vilkårene for den aktuelle Personvernpolicyen. Om du ikke sier deg enig med BetterNows Personvernpolicy bør du ikke bruke denne websiden.

1.2 Definisjoner

- BETTERNOW WORLDWIDE APS, heretter “BetterNow”
- “Medlem” er brukt for å uttrykke en innfødt eller rettslig person registrert på websiden, eller handler som en giver.
- “Giver” uttrykker en person eller enhet som gir gavebeløp til en veldedig organisasjon gjennom en pengeinnsamlingsside.
- “Pengeinnsamler” er brukt for å uttrykke en person eller enhet som oppretter en side for det formål å samle inn penger for en veldedighet.
- “Besøkende” henviser til en person som aksesserer websiden

2. BetterNow’s rolle og bruk av data

Som en plattformleverandør for veldedige organisasjoner innhenter BetterNow informasjon om giverne, pengeinnsamlerne og de veldedige organisasjonene.

2.1 I prosessen av sine aktiviteter vil BetterNow innhente IP-adressene for besøkende til siden. Denne informasjonen er kun brukt for analytiske formål og for å forhindre svindel.

2.2 Når du registrerer deg som en pengeinnsamler vil brukere bli spurt om å oppgi relevant informasjon slik som fornavn, etternavn, e-post adresse og telefonnummer.

Denne informasjonen vil bli brukt av BetterNow til å administrere kontoer og forsyne viktige tjenester.

Denne informasjonen vil ikke være offentlig lagret, for eksempel hvor pengeinnsamlere uttrykkelig spør om at deres informasjon er offentliggjort.

Denne informasjonen vil bli, med uttrykkelig samtykke fra pengeinnsamleren, overført til den veldedige organisasjonen for offisielle registreringsformål.

Det er medlemmenes ansvar å oppgi riktig informasjon.

Pengeinnsamleren kan bli kontaktet av den veldedige organisasjonen etter sin innsamling. Dette må skje under samtykke fra innsamleneren.

2.3 Når du foretar donasjon vil en donor bli bedt om å oppgi relevant informasjon som fornavn, etternavn, e-post adresse, telefonnummer og deres personnummer.

Denne informasjonen vil bli brukt av BetterNow til å administrere kontoer og forsyne viktige tjenester.

Denne informasjonen blir, med uttrykkelig samtykke fra pengeinnsamleren, overført til den veldedige organisasjonen for offisielle registreringsformål og eventuell kontakt med giver. Videre vil personnummer bli brukt for statlige skatteformål til fordel for givere, pengeinnsamlere og organisasjoner. BetterNow innhenter kun personnummer i de land hvor dette er en del av prosessen for å få skattefradrag.

Siden giveren kanskje ikke ønsker å bli kontaktet av veldedighet organisasjon, de har muligheten til å ikke bli kontaktet av den mottakende veldedgighet organisasjon.

2.4 BetterNow forplikter seg til å:

 • BetterNow vil kun bruke informasjon nødvendig for sine aktiviteter.

 • BetterNow vil lagre all data på en trygg måte for å forhindre tilgang fra uønskede tredjeparter til privat data.

 • BetterNow vil ikke oppgi medlemmers private informasjon til tredjeparter, unntatt til mottakende veldedige organisasjoner etter uttrykkelig samtykke har blitt gitt av givere og pengeinnsamlere, eller om slik offentliggjørelse er obligatorisk av loven eller en rettskjennelse.

 • BetterNow vil gi medlemmer tilgang til den informasjonen de sender inn til BetterNow.


 • 2.5 Den mottakende veldedige organisasjon kan kun ta kontakt med de brukerne som har samtykket i å bli kontaktet av dem.

  3. Rettighet til tilgang, korrigering, oppdatering, motsetning og sletting

  Alle pengeinnsamlere, givere eller veldedig organisasjon har rettigheten til å få tilgang til, korrigere, oppdatere, motsette seg og slette data de har overført til BetterNow.

  I slike tilfeller hvor et BetterNow medlem ønsker å bestride data de har sendt inn, skal en e-post sendes til support@betternow.org slik at BetterNow kan ta hånd om det.

  4. E-poster og nyhetsbrev

  BetterNow bruker nyhetsbrev og e-poster for å informere besøkende, medlemmer og veldedige organisasjoner om nye hendelser, funksjoner eller egenskaper for siden som kan være av interesse.

  To typer personer kan motta nyhetsbrev:

  - Enhver BetterNow besøkende som uttrykkelig spør om det skal få motta oppdateringer og nyhetsbrev via e-post.

  -Pengeinnsamlere og Veldedige Organisasjoner vil automatisk motta Nyhetsbrevet om ikke annet er uttrykt.

  Det er mulig for abonnenter for Nyhetsbrevet å be om å bli fjernet fra listen når som helst ved å følge den behørige lenken i Nyhetsbrevet.

  Pengeinnsamlere vil motta e-poster som informerer dem om relevant aktivitet og utvikling angående deres pengeinnsamlingskampanje. De kan stoppe abonnementet på disse e-postene ved å følge den behørige lenken i dem.

  Ved å akseptere denne Personvernpolicyen og Vilkårene og Betingelsene for Bruk aksepterer medlemmer at vil motta informasjon og nyheter fra BetterNow på en regelmessig basis ved å abonnere.

  5. Cookies

  BetterNow websiden bruker cookies. En cookie (informasjonskapsel) er en ID som er sammenlignet i en database for å gjenkjenne besøkende.

  Informasjonen er brukt slik at besøkende ikke trenger å skrive inn all informasjonen igjen hver gang de besøker BetterNow,

  Besøkende kan alltid slette cookies i deres innstillinger i nettleseren for Internett. Imidlertid kan dette begrense din bruk av BetterNows webside.

  Videre kan besøkende alltid spørre om hva slags informasjon BetterNow har registrert om dem ved å sende en e-post til:support@betternow.org.

  All informasjon offentliggjort av BetterNow er i henhold med Europeiske personvernlover.

  6. Datalagring

  All data oppgitt til BETTERNOW WORLDWIDE APS vil bli lagret over pengeinnsamlerens abonnementsperiode.
  BetterNow vil lagre medlemmets data i opptil et år etterfulgt lukking av deres pengeinnsamlingskonto eller giverprofil. Etter denne tidsperioden vil medlemmets data bli eliminert. For å lukke din konto, kontakt oss på support@betternow.org.

  7. Annen juridisk merknad

  Alle eksterne lenker til andre websider er uttrykkelig identifisert som så, og BetterNow er ikke ansvarlig for innholdet eller personvernpolicyene for disse websidene. Derfor anbefaler BetterNow sine besøkende om å nøye lese personvernpolicyer for tredjeparts websider før du oppgir sensitiv informasjon.

  8. Modifisering til den aktuelle Personvernpolicyen

  Denne personvernpolicyen er en foreløpig versjon og er underlagt endringer.

  BetterNow forbeholder seg retten til å modifisere den aktuelle personvernpolicyen. Det er derfor medlemmers og besøkendes ansvar å se etter modifiseringer.