Rädda Furubodas simhall
Föreningen Furuboda står bak dette prosjektet

Rädda Furubodas simhall

Föreningen Furuboda med våra folkhögskolor är Sveriges största folkhögskola för personer med funktionsnedsättning. Vårt mål är att alla, med eller utan funktionsnedsättning, ska ha rätt till utbildning och egen försörjning. Vi grundades 1960 och som idéburen organisation är vi icke vinstdrivande och har ett annat perspektiv än både företag och myndigheter. Furuboda folkhögskola syftar till enskilda individers utveckling och ett tillgängligt och inkluderande Sverige för alla, oavsett förutsättningar.

13 900 kr
Innsamlet


1
innsamlinger

15
Donasjoner