Minds allmänna arbete
Mind står bak dette prosjektet

Dina gåvor medför att vi kan stötta människor som befinner sig i kris. Vi lyssnar och vägleder, utan att döma. Vi skapar ett tryggt rum där personer med psykisk ohälsa kan få lindring för stunden.

Läs mer om våra stödverksamheter Självmordslinjen, Äldretelefonen och Föräldratelefonen för att se var dina gåvor används till.

321 578 kr
Innsamlet


66
innsamlinger

1 005
Donasjoner