Prostatacancerfonden
Prostatacancerförbundet står bak dette prosjektet

Prostatacancerfonden

Varje dag får 27 män diagnosen prostatacancer och idag lever 125 000 med sjukdomen. Det gör prostatacancer till Sveriges vanligaste cancersjukdom. Det behövs mer forskning för bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt mer påverkansarbete för en bättre prostatacancervård.

Prostatacancerförbundet är en riksorganisation med 29 regionala och lokala patientföreningar som verkar för ökad kunskap om prostatacancer. Vi driver även påverkansarbete för en bättre prostatacancervård och stödjer forskning och utveckling genom en egen fond - Prostatacancerfonden.

Tack för din insamling - Tillsammans kan vi besegra prostatacancern!

Läs mer på Prostatacancerförbundets webbplats

11 943 282 kr
Innsamlet


1 534
innsamlinger

29 603
Donasjoner