Frälsningsarmén hjälper våra äldre
Frälsningsarmén ligger bakom projektet

Frälsningsarmén hjälper våra äldre

Många äldre i vårt land har svårt att få ekonomin att gå ihop, något som i sig leder till begränsningar av olika slag. Förutom sviktande fysisk hälsa lider många även av psykisk ohälsa och ensamhet. Hjälp Frälsningsarmén att hjälpa våra äldre medmänniskor!

Exempel på hur din gåva hjälper
50 kr - Hembesök med fika
200 kr - Läkarbesök
350 kr - Matvaror till en pensionär

150 kr
Insamlat


1
Insamlingar

2
Gåvor