Ätstörningar
Hjärnfonden ligger bakom projektet

Ätstörningar

Ätstörningar är en grupp allvarliga psykiatriska sjukdomar som präglas av ihållande problematik med födointaget. Detta är ofta kombinerat med en onormal strävan att gå ner i vikt, samt tankar som upptas av vikt och kroppsform. De mest kända ätstörningarna är Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa.

Upp till 10 procent av de som drabbas av Anorexia Nervosa dör till följd av sjukdomen.

Det finns ett stort behov av forskning syftande till ökad förståelse, bättre behandling, och inte minst för att öka det psykiska välbefinnandet och minska kostnaderna för dessa sjukdomar. Idag vet vi att upp mot 80 procent av bakgrunden till anorexi beror på ärftliga faktorer, men lite är känt kring vilka dessa faktorer/gener är. Man vet även att yttre faktorer, till exempel bantning eller en stressande livssituation, är involverande i utvecklingen av anorexi.

Här kan du läsa mer om ätstörningar: https://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/at...

185 750 kr
Insamlat


27
Insamlingar

740
Gåvor