Rocka för Downs syndrom!
Svenska Downföreningen ligger bakom projektet

Rocka för Downs syndrom!

Med din hjälp kan vi finansiera forskning, utvecklingsarbete och motverka fördomar om Downs syndrom. Genom kunskapsspridning och opinionsbildande insatser kan vi skapa den värld vi vill ha:
Mänskliga rättigheter som gäller alla, full delaktighet och ökad livskvalitet!

Läs mer på Svenska Downföreningens hemsida28 130 kr
Insamlat


14
Insamlingar

103
Gåvor