Downs syndrom-fonden
Svenska Downföreningen ligger bakom projektet

Med din hjälp kan vi finansiera forskning, utvecklingsarbete och motverka fördomar om Downs syndrom. Genom kunskapsspridning och opinionsbildande insatser kan vi skapa den värld vi vill ha:
Mänskliga rättigheter som gäller alla, full delaktighet och ökad livskvalitet!

Läs mer på Svenska Downföreningens hemsida8 110 kr
Insamlat


13
Insamlingar

32
Gåvor