Frälsningsarméns internationella utvecklingsarbete
Frälsningsarmén ligger bakom projektet

Frälsningsarméns internationella utvecklingsarbete

Över hela världen lever människor i fattigdom under olika orättvisor. Frälsningsarmén brinner för att ändra på detta. Tillsammans med lokala partners arbetar vi med att säkerställa tillgången till friskt och rent vatten och skapa matsäkerhet genom hållbara jordbruksmetoder. På så sätt verkar vi för förändring och hopp för hela samhällen.

0 kr
Insamlat


2
Insamlingar

0
Gåvor