European MS Foundation / MSfonden's allmänna arbete
European MS Foundation / MSfonden ligger bakom projektet

Var med i kampen för en bättre livssituation för dem som lever med MS! Tillsammans gör vi skillnad!

Sprid budskapet, dela dina bilder, starta insamlingar och skänk intäkterna till kampen för alla med MS. Varje litet steg, även det i tanken, är ett steg i rätt riktning!

110 797 kr
Insamlat


17
Insamlingar

236
Gåvor